Våre sertifiseringer og godkjenninger

Cargo transportation concept


Offentlig godkjent renholdsbedrift

Vi er stolte av å være blant de renholdsbedriftene som er godkjente av Arbeidstilsynet. Du kan sjekke vår godkjenning ved å søke oss opp i Arbeidstilsynets register for renholdsbedrifter. Søk oss gjerne opp ved å følge denne linken: https://www.arbeidstilsynet.no/registre/renholdsregisteret/sok/

Det å være en offentlig godkjent renholdsbedrift innebærer at man må være godkjent av Arbeidstilsynet. Samtidig må man også oppfylle en del krav. Kravene Arbeidstilsynet stiller for å gi en slik godkjennelse skal sikre at alle som jobber i bedriften, samt alle kundene, skal føle seg trygge på at arbeidsforholdene er ryddige. I kravene står det at bedriften skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg slik arbeidsmiljøloven stiller krav om skal være oppfylt. Bedriften må ha en ordning som sikrer arbeidstakere økonomisk kompensasjon i tilfelle det skulle oppstå sykdom eller en yrkesskade. Samtidig må bedrifter før de godkjennes ha skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter må også oppfylles av hver enkelt bedrift for å bli godkjent.

Registrert i merverdiavgiftregisteret

RGS Renhold og Flyttebyrå er også registrert i merverdiavgiftregisteret. Det må alle bedrifter dersom de overstiger omsetning på til sammen 50 000 kroner i en periode på tolv måneder. Dette er vi stolte over fordi det er i alles interesse å unngå svart arbeid. Hos oss får du kvittering på alt arbeid som utføres, noe som viser at det er beregnet merverdiavgift for det innbetalte beløpet. Vi mener det er et samfunnsansvar å bidra til at vår bransje også skal være en viktig del av norsk næringsliv. Ved å være registrert i merverdiavgiftregisteret gir vi deg som kunde god samvittighet. Du kan føle deg trygg på at tjenestene vi leverer er med på å få hjulene til å gå rundt for fellesskapet.

 

Comments are disabled.