Riktig forsikring for ditt behov


Vi har ansvarsforsikring, så dersom vi skulle være så uheldige å ødelegge noe under flytting eller vask kan du ta det helt med ro. Ansvarsforsikringen vil dekke kostnadene dine dersom din eiendom skulle ta skade under arbeidet vi utfører. Alle bedrifter som utfører arbeid hvor det er en viss fare for erstatningskrav og erstatningsansvar, anbefales å ha en ansvarsforsikring.

Godsforsikring er også noe vi har, dette er inkludert i prisen på tilbudet vi gir og gjelder opp til 1200 koner per m3. Dette er en forsikring som gjelder under transport av dine eiendeler, og vil dekke økonomisk tap dersom det skulle være innbrudd i bilen eller en brann. Denne forsikringen dekker også om skade på eiendeler skulle oppstå. Under transport og lagring i bilen gjelder som regel ikke den samme forsikringen som når ting oppbevares hjemme eller på kontoret. Derfor er dette en forsikring det er viktig å supplere med for å sikre at du er riktig dekket og at alle eiendelene dine er trygge gjennom hele flytteprosessen.

Ansvarsforsikringen vår dekker dette:

  • Erstatningsansvar for skade på ting
  • Erstatningsansvar for skade på eiendom
  • Erstatningsansvar for skade på personer

Godsforsikringen vår dekker dette:  

  • Erstatning ved innbrudd
  • Erstatning ved brann
  • Erstatning ved skade

Bør du forsikre selv?

If skriver på sine nettsider at de også anbefaler deg som benytter en transportør å tegne en egen forsikring. Derfor kan heller ikke vi anbefale noe annet. De begrunner dette med at selv om mange tror at transportøren dekker alle skader som skjer underveis, har dette en begrensing, og forsikringen dekker ikke alltid hele verdien på det som fraktes. Hos oss er dette som nevnt 1200 koner per m3, så hvis eiendelene du skal frakte overstiger denne verdien anbefales en egen forsikring i tillegg.

Ved å selv tegne en slik transportforsikring som dekker fra dør til dør må du kun forholde deg til eget forsikringsselskap dersom noe skulle oppstå.

Comments are disabled.