Hvor mye koster tjenestene våre?


Hva det koster å benytte våre tjenester varierer fordi omfanget av jobben avhenger av lokasjonen oppdraget er på. Når vi skal prissette et oppdrag ser vi blant annet på beliggenhet, dersom du bor i femte etasje uten heis vil jobben ta mer tid enn hvis du bor på bakkeplan. Adkomsten til en enebolig vil også ofte være enklere enn hvis du bor i en leilighet. Størrelsen av boligen har også mye å si, men mest av alt antall gjenstander du ønsker å flytte, hvor tunge de er og så videre. Dette gjelder dersom vi gir deg en fastpris på flytteoppdraget.

Dersom du ønsker, eller vi mener det er mest gunstig med en pris per time vil den ligge på 950 kroner. Dette innebærer to av våre ansatte i tillegg til flyttebil. Hva som er mest gunstig for deg som kunde, fastpris eller timespris, avhenger av hvor mye som skal flyttes. Dette avgjør vi i dialog med deg i forkant av oppdraget.

Ønsker du å få en bedre pekepinn på hva du kan forvente av prisen på ditt oppdrag før du tar kontakt med oss, anbefaler vi å benytte en volumkalkulator. Har kan du fylle ut hvor mye du har av alt fra esker, til vitrineskap, kjøleskap og høyttalere som skal flyttes. Ved å gjøre dette vil kalkulatoren gi deg et overslag på hvor stort volumet på dine eiendeler vil være.

En slik kalkulator kan du finne ved å gå inn på flytting.no, eller du kan følge denne linken: https://renhold-flyttebyra.no/kontakt/

Det er viktig å påpeke at volumkalkulatoren kun er ment som et estimat, og at faktisk volum og dermed pris kan variere. Ta kontakt med oss så kommer vi gjerne på en gratis befaring for å gi deg et nøyaktig tilbud. Vi ser frem til en hyggelig dialog rundt dine ønsker og behov.

Comments are disabled.